Blogi

Digitaalinen järjestelmämallinnus avaa ovia sähkömarkkinoille

Järjestelmämallinnus avuksi sähkön reservimarkkinoiden hyödyntämiseen

Ensensen digitaaliseen kaksoseen perustuva optimointipalvelu mahdollistaa energiayhtiöille sähkön reservimarkkinoiden potentiaalien valjastamisen

Toimiminen osana monimutkaistuvaa energiajärjestelmää vaatii yhä monitahoisempaa muuttujien huomiointia, niin kaukolämmön kuin sähkön kulutuksen ja tuottamisen osalta. Ensensen palvelu mahdollistaa energia-alan toimijoille optimoidut tuotantosuunnitelmat koko hallinnoitavasta energiajärjestelmästä, ennustevirheet ja riskiarviot huomioiden.

Energiajärjestelmän murros ja uusiutuvan energian tuotantomäärien kasvu sähkömarkkinoilla ovat olleet kaivattuja edistysaskelia, ja ne ovat tuoneet sekä mahdollisuuksia että haasteita energia-alan toimijoille. Esimerkiksi säätösähkömarkkinoiden hyödyntäminen voi tuoda mukanaan merkittäviä säästöjä ja synergioita.

Saadakseen osansa hyödyistä tulee energiayhtiöiden ymmärtää kasvavaa joukkoa muuttujia ja markkinoita. Tästä syntyvää syy-seuraussuhdeverkkoa voi olla vaikea hahmottaa, optimoinnista puhumattakaan.

Digitaalisella mallinnuksella saadaan luotua jatkuva kuva sähköntuotannosta ja -kulutuksesta myös monimutkaisissa tilanteissa mahdollistaen energiataseen tehokkaan kokonaishallinnan.

Järjestelmän kokonaishallinta on avain sähkömarkkinan hyödyntämiseen

Energia-alalla Ensense on tunnettu erityisesti kaukolämpöjärjestelmien optimoinnista ja mallintamisesta. Samoja kyvykkyyksiä ja mallinnustapaa hyödynnetään jo nyt myös sähköntuotannon ja -kulutuksen optimoinnissa useissa palvelukohteissa. Sähkönhankinnan optimoinnissa kaukolämpöverkot sekä muut järjestelmäjoustot ovat erittäin tärkeässä roolissa.

Kun aikaisemmin ajateltiin energian tuotantoa ja kulutusta erillisinä järjestelminä, on muuttunut markkinatilanne sulauttanut markkinoita yhteen. Tällaisen muuttuneen markkinatilanteen synnyttämän järjestelmän hallinta on aikaisempaa monimutkaisempaa. Ensense auttaa asiakkaitaan energiajärjestelmän hallinnassa digitaalisen mallinnuksen avulla. Tällöin energiajärjestelmällä voidaan osallistua asiakkaan valitsemille sähkömarkkinoille, maksimoiden tuotot ja minimoiden käyttökustannukset.

Sähkömarkkinoille asiakkaan omilla ehdoilla

Ensensellä on vuosien kokemus sekä sähkömarkkinoiden että kaukolämpöjärjestelmien toiminnasta. Vuonna 2024 yhtiön ratkaisut ohjaavat valtakunnallisesti yli 20 eri energiajärjestelmää.

Ensensen laaja kokemus energiajärjestelmistä ja -markkinoista mahdollistaa asiakkaiden energiajärjestelmien käytöksen ennustamisen ja ennustevirheiden huomioimisen niin kysyntä- kuin tarjontapuolella.

Digitaaliseen järjestelmämallinnukseen perustuvan palvelun vahvuutena on asiakkaan energiajärjestelmän kokonaisoptimointi yksittäisten osien käytännön rajoitteet ja ristikkäisvaikutukset huomioiden. Optimointimallin avulla asiakkaan kaukolämmön tuotantoprofiiliin on mahdollista vaikuttaa esimerkiksi sähkömarkkinan edullisten hintojen hyödyntämiseksi.

Yhdessä asiakkaan kanssa Ensense luo kunkin energiajärjestelmän ominaisuuksiin perustuvan digitaalisen mallin, joka auttaa hallitsemaan monimutkaistuvaa järjestelmää muuttuvassa energiamarkkinassa.

Siinä missä monet energiateollisuuden toimijat keskittyvät optimoimaan yksittäisiä energiajärjestelmän osia, Ensensen palvelu takaa kokonaisvaltaisen optimoinnin koko energiajärjestelmälle. Tämä varmistaa toiminnan kokonaiskannattavuuden paranemisen.

Tutustu tuotannonsuunnittelu- ja optimointipalveluumme

Toiminnan mallinnuksella tarkemmat arviot markkinoiden potentiaaleista

Ensensen järjestelmätason optimointi tarjoaa ratkaisun tulevaisuuden hajautetun energiajärjestelmän tarpeisiin. Sen avulla on mahdollista hyödyntää järjestelmän sisältämät joustopotentiaalit entistä paremmin.  Samalla tuotantoa ohjataan aikaisempaa tarkempien ennusteiden pohjalta.

Tärkeänä yksittäisenä elementtinä järjestelmätason optimoinnissa on, että kaukolämpöverkkoa pystytään käyttämään lämpövarastona. Tällöin esimerkiksi sähkökattilan lämmöntuotanto kaukolämpöverkkoon pystytään maksimoimaan silloin, kun sähkön hinta on alhainen. Vastaavasti hinnan noustessa kaukolämpöverkon lämpövarausta voidaan purkaa.

Kun sähköntuottaja tai -kuluttaja haluaa osallistua sähkömarkkinoille, optimoidaan järjestelmää dynaamisesti siten, että tuotanto- ja kulutusennustetta päivitetään jatkuvasti toimintatilanteeseen mukautuen. Tarvittaessa kaukolämpöverkon ja muiden komponenttien joustoja käytetään pitämään yllä riittävät säätökapasiteetit. Näin pystytään vähentämään ennustevirheiden tuomia sähkömarkkinakustannuksia

Me Ensensellä toteutamme sähkön tuotannon ja kulutuksen optimointipalvelua data-analytiikkaan perustuen, joka tuo suunnitelmallisuutta sekä säästöjä asiakkaillemme.

Luomme sähkö- ja kaukolämpöasiakkaillemme digitaalisen järjestelmämallinnuksen (Digital Twin), jonka avulla tuotetaan energiamarkkinoista potentiaali- ja riskiarvioita. Tutustu myös kannattavuus- ja toteutettavuusselvityksiimme.

Kannattavuus- ja toteutettavuusselvitykset

Joel Turunen

Teknologiavastaava

Henri Kaijomaa

Asiantuntija, Sähkömarkkinat

Tilaa Ensensen uutiskirje

Jaamme 4 kertaa vuodessa arvokasta tietoa uusimmista energia-alan innovaatioista ja datan jalostamisen mahdollisuuksista.

Tilaa