Kannattavuus- ja toteutettavuus­selvitykset

Ota yhteyttä

Kannattavuus- ja toteutettavuusselvitykset päätöksenteon tukena

Ensense auttaa energia-alan toimijoita parantamaan toiminnan kustannus- ja energiatehokkuutta, ennakoitavuutta ja energian toimitusvarmuutta. Ensensen laaja kokemus erilaisista energiajärjestelmistä ja niiden osista (tuotantolaitokset, verkko, energian varastointi, asiakasratkaisut) sekä energiajärjestelmien kehittämiseen liittyvistä selvityshankkeista antavat hyvät edellytykset kannattavuusselvitysten toteuttamiseen ja muutosten vaikutusten arviointiin.

 

Selvitysten avulla tarkempi käsitys vaikutuksista

Selvitysten kohteena on tyypillisesti uuden tuotantolaitoksen, energiatehokkuusinvestoinnin tai toimintamallimuutoksen kannattavuuden tai toteutettavuuden arviointi. Ensensen tuottamien selvitysten tavoitteena on antaa asiakkaalle konkreettinen kuva siitä,

 • miten tarkasteltava uusi ratkaisu vaikuttaa teknisesti energiajärjestelmän toimintaan
 • miten ratkaisu käytännössä toteutetaan ja otetaan käyttöön
 • mitkä ovat saavutettavissa olevat kustannussäästöt ja kannattavuus
 • mitä muutoksia ratkaisu vaatii toiminnan operointitavoissa

Ensensen optimointipalveluiden alkukartoitukset

Ensensen toteuttamia tuotannolliseen käyttöön tähtääviä tuotannonsuunnittelu- ja optimointipalveluja edeltää usein alkukartoitus, joita olemme toteuttaneet jo kymmenille kaukolämpö- ja energiayhtiöille. Alkukartoituksessa Ensense analysoi asiakkaan energiajärjestelmän sekä selvittää edellytykset ja vaatimukset toteutukselle. Alkukartoituksessa tehdään kattava selvitys energiatoiminnan nykytilasta sekä saavutettavista energiatehokkuuden parantamismahdollisuuksista ja kustannussäästöistä. Kokemukseemme ja vahvaan asiantuntijuuteemme pohjautuen toteutamme alkukartoitukset sekä pieniin että suuriin energiajärjestelmiin.

Lue lisää alkukartoituspalvelustamme

Investointihankkeiden kannattavuusselvitykset

Investointihankkeen alkuvaiheessa on keskeistä määritellä teknistaloudellisesti järkevin energiantuotantorakenne pitkällä aikavälillä. Kannattavuusselvityksessä huomioidaan uusinvestointien eri kehitysvaihtoehdot ja tarkastellaan niiden vaikutuksia. Selvitettyjen energiantuotantovaihtoehtojen etuja ja haittoja verrataan toisiinsa niiden teknis- taloudellisten ominaisuuksien perusteella.

Tyypillisesti selvityksessä tutkitaan erilaisia energiaratkaisuja kokonaisvaltaisen elinkaarianalyysin avulla. Nykyisten tuotantoyksiköiden suorituskykymallinnukset sekä ennusteet energiantarpeen muutoksista huomioidaan koko tarkastelujakson ajalta. Selvityksissämme olemme matemaattista optimointia hyödyntäen mitoittaneet ja arvioineet kaukolämpöakkuja, lämpöpumppuja, savukaasupesureita, kiinteän polttoaineen lämpölaitoksia sekä yksittäisten suurten asiakkaiden vaikutuksia kaukolämpöjärjestelmän tehokkuuteen. Näihin tarkasteluihin sisältyy liiketoiminnallisten kokonaisvaikutusten arviointi mm. toiminnan kustannusten ja päästöjen sekä kannattavuuden näkökulmista.

Muut selvitykset

Toteutamme asiakkaillemme erilaisia analyysejä ja liiketoiminnan kehitysselvityksiä. Viime aikoina olemme kehittäneet asiakkaidemme toimintaa mm. seuraavissa hankkeissa:

 • savukaasupesureiden ja lämpöpumppujen käytön optimointi
 • lämmön kysyntäjouston vaikutusten selvittäminen ja käyttöönotto
 • sähköntuotannon ajoitus ja säätösähkömarkkinoille osallistuminen: konseptit, toimintatavat ja mahdollisuudet
 • liiketoiminnan raportoinnin kehitys
 • lämmön tuotannon ja jakelun säätökonseptien kehitys
 • kaukolämpöasiakkaiden lämmönvaihtimen toiminta ja mitoitus
 • kaukolämmön pumppauskonseptien kehitys

 

Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä

Tilaa Ensensen uutiskirje

Jaamme 4 kertaa vuodessa arvokasta tietoa uusimmista energia-alan innovaatioista ja datan jalostamisen mahdollisuuksista.

Tilaa