Data -analytiikan soveltamis­kohteet energia­toiminnassa

Ota yhteyttä

Data-analytiikan soveltaminen energialiiketoimintaan vaatii teknologia-, energiaprosessi- ja liiketoimintaosaamista

Yhtenä keskeisenä osana yritysten energian hankintaan ja tuotantoon liittyvää kehitystä on syntyvän datan hyödyntäminen. Energiajärjestelmien tuottaman datan jalostaminen todelliseksi lisäarvoa tuovaksi ja esitettäväksi tiedoksi on monimutkainen haaste, joka vaatii rohkeaa ja päättäväistä ongelmanratkaisukykyä sekä vaiheistettua kehittämistä askel kerrallaan.

Datan jalostamisella ja hyödyntämisellä on saavutettavissa merkittäviä hyötyjä liiketoiminnassa. Syntyvän tiedon hyödyntäminen vaatii datan jalostamista ja jalkauttamista uusiksi toimintatavoiksi. Tietoon pohjautuvalla analytiikalla on mahdollista optimoida, johtaa ja kehittää, mutta ei ilman toimivaa ja luottamuksellista yhteistyötä ihmisten ja järjestelmien välillä.

Ensensen data-analytiikkapalvelut koostuvat monipuolisista ratkaisuista, joilla asiakkaamme pystyvät parantamaan operatiivisen liiketoiminnan läpinäkyvyyttä, energiantuotannon taloudellisuutta ja energiatehokkuutta kehittynyttä analytiikkaa sekä analytiikasta syntyvää uutta tietoa hyödyntäen.

Kaukolämpöasiakkaat ja energian käyttö

Kaukolämpöasiakkaiden kaukolämpömittareista saadaan tuntiluennan myötä paljon dataa, joka mahdollistaa lämmönjakelun tehostamisen sekä palveluiden kehittämisen kaukolämpöliiketoiminnassa.

Datalla pystytään tehostamaan energiayhtiön lämpöasiakasdatan hyötykäyttöä asiakkaiden toiminnan seuraamiseksi, asiakaspalvelun kehittämiseksi sekä kaukolämmön tuotannon tehokkuuden parantamiseksi.

Hyödyt:

 • käyttökohteiden yksilöllisten tarpeiden huomiointi
 • proaktiivinen toiminta ja ennustettavuus, mm. poikkeamien havaitseminen
 • kaukolämpöjärjestelmän tehokkuuden parantaminen
 • lämmöntoimitusvarmuuden parantaminen

Lue lisää: Kaukolämpöasiakkaiden data-analytiikkapalvelu

Energian tuotanto

Systeemitason tuotannonsuunnittelu ja optimointi sekä toiminnan läpinäkyvyyden lisääminen kehittyneillä raportointiratkaisuilla mahdollistavat energiatehokkuuden maksimoinnin ja merkittävät kustannussäästöt. Optimoinnin lopputulokset syötetään tuotantolaitosten asetusarvoiksi ohjaamaan laitteiden ja järjestelmien toimintaa varmistamaan tehokkaan toiminnan.

Järjestelmäoptimoinnin toteutus edellyttää energiajärjestelmäkokonaisuuden mallintamista matemaattisesti (digital twin). Mallinnus käsittää tuotantokapasiteetin, energian siirron ja jakelun (esim. kaukolämpöverkko) sekä energia-asiakkaat teknisine ominaisuuksineen ja rajoitteineen.

Automaattinen ja reaaliaikainen datan keräys ja hyödyntäminen ovat avainroolissa tuotantolaitosten ohjaamisessa. Järjestelmätason kokonaisoptimointia ja toiminnan tehostamista toteutetaan jalostetun datan, vahvan energiaosaamisen ja kumppanuuteen perustuvan palvelumallin avulla.

 

 

 

Hyödyt:

 • päästöjen pienentäminen
 • kustannustehokkuus: energiatehokkuus, edullisimman tuotantokapasiteetin käytön maksimointi, sähkönmyynnin optimointi
 • kysyntä- ja tuotantojoustojen hyödyntäminen
 • yhdenmukaiset ja systemaattiset operointitavat ja toimitusvarmuus

Lue lisää: Tuotannonsuunnittelu- ja optimointipalvelu

Syntyneen datan hyödyntäminen ja sen soveltaminen käytäntöön vaatii tekijältään monenlaista osaamista, mm. IT- ja energiaosaamista. Tämäntyyppisten palvelujen kehittämisessä ja niiden toteuttamisessa tarvitaan tietenkin myös ideoita ja halua uudistaa energia-alaa.

Kehittynyt tuotantoa ohjaava data-analytiikka tuo paljon mahdollisuuksia energiayhtiöille, mutta vaatii myös rohkeutta kokeilla asioita käytännössä. Parhaimmillaan pystytään vähentämään manuaalista työtä ja teettämään raskasta laskentaa vaativat asiat koneilla.

Pekka Vihervuori

Toimitusjohtaja, Paimion Lämpökeskus Oy

Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä

Polttoaineet

Tuotantolaitoksissa on tyypillisesti mahdollista käyttää erilaisia ja erilaatuisia polttoaineita. Tavoitteena on saavuttaa mahdollisimman sopiva ja kokonaisedullisin polttoaineseos ja poltto-olosuhteet kuhunkin kuorma- ja käyttötilanteeseen, huomioiden lisäksi esim. savukaasupesurin vaikutukset kokonaisuuteen.

Kuhunkin ajotilanteeseen parhaiten soveltuva polttoaineen keskikosteus määritetään prosessiparametrien mukaisesti. Polttoainejärjestelmää pyritään sitten ohjaamaan suunniteltuun seossuhteeseen pääsemiseksi. Polttoainesuunnittelu ja -optimointi toteutetaan polttoaineiden käytöstä johtuvat kustannukset minimoiden hyödyntämällä polttoainejärjestelmämallinnusta sekä simulointia.

 

 

Hyödyt:

 • Laadun seurannan ja läpinäkyvyyden parantaminen
 • Polttoaineiden käytön suunnittelu ja optimointi sekä ohjaus
 • Polttoainehankinnan tehostuminen

Lue lisää: Polttoaineanalytiikka-, optimointi- ja ohjauspalvelu

Asiakkaidemme kokemuksia

VSV-Energia Oy

VSV-Energia huolehtii mm. Uudessakaupungissa noin 400 asiakkaansa kaukolämmön saannista. Yhtiö tuottaa kaukolämpöä ympäristöystävällisesti omissa tuotantolaitoksissaan ja hankkii lämpöä läheisiltä yhteistyökumppaneilta.

Vuoden 2021 alussa VSV-Energia otti käyttöön Ensensen optimointipalvelun, jolla energiajärjestelmän tehokkuus saatiin uudelle tasolle. Palvelu mahdollistaa myös muiden kuin polttamalla lämpöä tuottavien lämmöntuotantomuotojen optimoinnin ja ostolämpöjen hallinnan.

Lue yhteistyötarina

Paimion Lämpökeskus Oy

Paimion Lämpökeskus Oy on Paimion kaupungin omistama yritys, joka toimittaa pääosin kotimaisilla puupolttoaineilla tuotettua kaukolämpöä Paimion kaupungin alueella sijaitseville kiinteistöille.

Paimion Lämpökeskuksen ja Ensensen yhteistyö käynnistyi v. 2020 Paimion kaukolämpöjärjestelmän optimointihankkeella. Paimio oli ensimmäinen energiayhtiö, joka otti Ensensen tuotannonsuunnittelu- ja optimointipalvelun käyttöön. Tämän jälkeen palvelua on laajennettu myös Pöytyän Lämpökeskuksen Riihikosken kaukolämpöverkkoon.

Lue yhteistyötarina

Hyvinkään Lämpövoima Oy

Hyvinkään Lämpövoiman päätehtävänä on pitää Hyvinkää lämpimänä. Lämmönhankinnasta 90 % perustuu jätteiden energiahyötykäytöstä syntyvään lämpöön ja biopohjaiseen lämpöön. Hyvinkään asukkaista noin 75 % asuu kaukolämmitetyssä talossa.

HLV:n ja Ensensen yhteistyö käynnistyi vuonna 2020 tuotannonsuunnittelu- ja optimointipalvelulla. Sen jälkeen toimintaa on kehitetty yhteistyössä monella osa-alueella.

Lue yhteistyötarina

Tilaa Ensensen uutiskirje

Jaamme 4 kertaa vuodessa arvokasta tietoa uusimmista energia-alan innovaatioista ja datan jalostamisen mahdollisuuksista.

Tilaa