Kaukolämpö­asiakkaiden data-analytiikka

Kaukolämpötoiminnan kehittämistä asiakasmittaridataan pohjautuen

Kaukolämpöasiakkaiden kaukolämpömittareista saadaan tuntiluennan myötä paljon dataa. Tämän datan älykkääseen ja automaattiseen analysointiin perustuvan palvelun avulla on mahdollista tuottaa selvää lisäarvoa sekä energiantuottajalle että lämmön loppukäyttäjille. Palvelun tavoitteena onkin tehostaa energiayhtiön kaukolämpöasiakasdatan hyötykäyttöä kaukolämpöasiakkaiden palvelujen kehittämiseksi ja kaukolämmön jakelun ja tuotannon tehokkuuden parantamiseksi.

Suorituskyky­analytiikka

Suorituskykyanalytiikka tuottaa datan ja asiakaskohtaisten lämmönjakotietojen pohjalta tietoa siitä, missä kaukolämpöasiakaskohteessa on potentiaalia parantaa nykyistä kaukolämpöveden jäähtyvyystasoa tai valmiutta alentaa nykyistä menolämpötilatasoa.

Analytiikka kertoo myös kaukolämpöasiakaskohtaiset vaikutukset verkon kokonaispaluulämpötilatasossa ja kaukolämmön kokonaisvirtauksessa prosessi- ja kaukolämpöasiakasdataa hyödyntäen.

Poikkeama-analytiikka

Poikkeama-analytiikalla havaitaan asiakaskohteet, joiden lämmön­jakolaitteiden suorituskyky tai lämmönsaanti on huonontunut tai toiminta on muuten poikkeavaa. Analytiikan pohjalta voidaan tehdä johtopäätökset vikaantuneista tai tehottomasti toimivista asiakaslaitteista.

Analytiikan avulla myös mahdollisesta laiterikosta tiedetään usein jo ennen, kuin ongelma näkyy kaukolämpöasiakkaalla. Poikkeamien havaitseminen perustuu kulutus-, jäähtyvyys- ja paluulämpötilamuutoksiin.

Tulolämpötila-analytiikka

Tulolämpötila-analytiikan avulla määritetään kaukolämpöasiakaskohtaisesti alhaisin riittävä kaukolämmön tulolämpötila vuoden jokaiselle tunnille.

Tämä mahdollistaa koko kaukolämpöverkon menolämpötilatason hallitun madaltamisen sekä nopeuttaa koko järjestelmän siirtymisen uusien kaukolämmönvaihtimien mitoitussuositusten mukaisiin lämpötiloihin.

 

Palvelun avulla saamme enemmän tietoa kaukolämpöasiakkuuksista ja pystymme nopeammin reagoimaan vikatilanteisiin. Usein tiedämme laiterikosta jo ennen, kuin ongelma näkyy asiakkaalla. Datapohjaisen asiakaslaitteiden suorituskykyanalyysin pohjalta pystymme tuottamaan kaukolämpöä entistä tehokkaammin ja ympäristöystävällisemmin.

Tero Tähtinen

Toimitusjohtaja, Loimaan Kaukolämpö Oy

Palvelun avulla saavutettavat hyödyt

Kaukolämpöjärjestelmän tehokkuuden parantaminen

 • Minimimenolämpötilan määrittäminen asiakkaiden tarpeiden pohjalta sekä lämpötilan alentamisrajoitteiden tunnistaminen. Koko kaukolämpöverkoston lämpötilatason alentaminen hallitusti
 • Kaukolämpöveden paluulämpötilan madaltaminen
 • Potentiaalisten matalalämpö­verkkoalueiden tunnistaminen
 • Verkoston ohivirtausten ja lämpöhäviöiden määritys alueellisten sekä asiakaskohtaisten virtaus- ja -lämpötilamittausten pohjalta

Asiakaskohtaisten suorituskykypoikkeamien havaitseminen nopeasti ja automaattisesti

 • Uuden tiedon tuottaminen asiakkaalle ja mittaustiedon oikeellisuuden varmistaminen
 • Nopea ja automaattinen asiakaskohtaisten poikkeama- ja suorituskykymuutosten havainnointi ja visualisointi sekä tarvittavien toimenpiteiden priorisointi
 • Yksittäisen kohteen suorituskyvyn vertailu kategorisesti samankaltaisten kulutuskohteiden kanssa

Lämmöntoimitusvarmuuden parantaminen

 • Asiakaskohtaisten vanhentuneiden säätökäyrien havaitseminen
 • Nopea reagointi lämmöntoimituksen poikkeamiin asiakaskohtaisesti
 • Asiakaskohtaisen minimitulolämpötilan määritys ja verkoston ohjaus sen mukaisesti

Kumppanuusmalli toiminnan kehittämisessä

 • Ensense toimii asiakkaan aktiivisena kehityskumppanina datan hyödyntämisessä
 • Kumppanuusmalli varmistaa jatkuvan dataan pohjautuvan tiedon jalostamisen ja sekä uusien arvoa tuovien ratkaisu­aihioiden kehittämisen asiakkaan tuotannon ja asiakaspalvelukehityksen tukena

Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä

Palvelun sisältö

Nykytoiminnan analyysi

Analyysi sisältää kaikkien kaukolämpöasiakkaiden läpikäynnin historiadataan pohjautuen. Analyysissä tuodaan esille havainnot kaukolämpöasiakastoiminnan nykytilasta sekä tunnistetut lämmöntoimituksen kannalta kriittiset kaukolämpöasiakkaat korjaavia toimenpiteitä varten.

Analytiikkasovellukset

Palvelussa toteutetaan automatisoitu sovelluskokonaisuus, joka koostuu kohdekohtaisesta suorituskyky- ja poikkeama-analytiikasta sekä tulolämpötila-analytiikasta. Sovelluskokonaisuus on kehitetty tuottamaan lisää tietoa asiakaskohtaisesti, jotta vikaantuneisiin tai tehottomasti toimiviin asiakaslaitteisiin pystytään reagoimaan mahdollisimman nopeasti.

Asiakaskohtaisen käytöksen mallintamisessa hyödynnetään kehittyneitä koneoppimisratkaisuja, joilla toiminnan kehityspotentiaali ja epäkohdat saadaan selkeästi havaittua. Tyypillisesti kysyntäjoustokohteissa analytiikkaa pystytään syventämään myös asiakkaan kiinteistöpuolen mittauksia hyödyntäen.

Datapohjainen jatkuvaluonteinen analytiikka tuottaa myös lisätietoa asiakaskunnasta ja tuo läpinäkyvyyttä ja seurattavuutta asiakastoimintaan.

Reaaliaikainen tiedon visualisointi ja raportointi

Sovellusten tuottamien tulosten visuaalinen esille tuominen on tärkeä osa analytiikan läpinäkyvyyttä, havainnollisuutta, konkreettisten toimenpiteiden muodostamista ja seurantaa. Palvelussa toteutetaan visuaalinen ja informatiivinen raportointikokonaisuus, jonka raportit nostavat esille taustalle rakennetun analytiikan avulla vikaantuneet tai tehottomasti toimivat asiakaslaitteet ja niiden vaikutukset järjestelmätasolla. Raportointiratkaisu toteutetaan esimerkiksi MS Power BI -alustalle.

Toiminnan jatkuva kehittäminen ja parantaminen

Toimintaa kehitetään aktiivisesti yhteistyössä asiakkaan ja Ensensen välillä. Ensense toimii asiakkaan kumppanina datan hyödyntämisessä ja lisäarvon kasvattamisessa. Ylläpidon aikana Ensense tuo esille tunnistamiaan kehityskohteita ja tekee toimenpide-ehdotuksia toiminnan parantamiseksi. Kumppanuusmalli varmistaa jatkuvan dataan pohjautuvan tiedon jalostamisen ja sekä uusien arvoa tuovien aihioiden kehittämisen asiakkaan tuotannon ja asiakaspalvelukehityksen tukena.

 

Palvelua käyttäviä asiakkaitamme

Loimaan Kaukolämpö Oy

Loimaan Kaukolämpö Oy tuottaa ja jakelee lämpöä Loimaan keskustan ja Hirvikosken alueella sekä Alastaron keskustan alueella. Yhtiöllä on yli 850 kaukolämpöasiakasta.
Loimaan Kaukolämpö otti käyttöön vuonna 2021 tuotannonsuunnittelu- ja optimointipalvelun, jonka jälkeen yhteistyötä on laajennettu usealla osa-alueella kuten kaukolämpöasiakkaiden data-analytiikkapalvelulla.

Lue yhteistyötarina

Hyvinkään Lämpövoima Oy

Hyvinkään Lämpövoiman päätehtävänä on pitää Hyvinkää lämpimänä. HLV:n lämmönhankinnasta 90 % perustuu jätteiden energiahyötykäytöstä syntyvään lämpöön ja biopohjaiseen lämpöön. Hyvinkään asukkaista noin 75 % asuu kaukolämmitetyssä talossa.

HLV aloitti yhteistyön Ensense Oy:n kanssa vuonna 2020. Ensensen kanssa toteutetun tuotannonsuunnittelu- ja optimointipalvelun jälkeen HLV päätti käynnistää kaukolämpö-asiakkaiden data-analytiikka-palvelun Ensensen kanssa.

Pori Energia Oy

Pori Energia Oy myy energiaa ja energia-alan palveluja asiakkailleen pääasiassa Satakunnan alueella. Yhtiön liiketoiminta-alueita ovat energiapalvelut, joka käsittää sähkön, lämmön, jäähdytyksen ja prosessienergian tuotannon sekä lämmön ja viilennyksen jakelun, sekä käynnissäpito-, urakointi- ja tuulivoimapalvelut.

Yhteistyö Pori Energian kanssa käynnistyi vuonna 2020. Yhteistyössä on toteutettu erityisesti kaukolämpöasiakasdataan pohjautuvia hankkeita.

Tilaa Ensensen uutiskirje

Jaamme 4 kertaa vuodessa arvokasta tietoa uusimmista energia-alan innovaatioista ja datan jalostamisen mahdollisuuksista.

Tilaa