Jatkuvan kehityksen palvelua energia­järjestelmien hallintaan

Ota yhteyttä

Kumppanisi energiadatan jalostamisessa ja hyödyntämisessä

Olemme kokenut, ratkaisukeskeinen ja uudesta innostuva kehitystiimi, joka auttaa energia-alan yrityksiä siirtymään aktiiviseen datan hyödyntämiseen ja datalla ohjattuun toiminnan optimointiin. Asiakkaidemme kanssa yhdessä varmistamme energiatehokkaiden toimintamallien tuotannollisen käytön.

Palvelumme toteutetaan dataan, energiaosaamiseemme sekä kumppanuuteen perustuen. Takaamme palveluasiakkaillemme kustannussäästöt sekä autamme heitä saavuttamaan päästövähennystavoitteensa.

Tuotanto- ja järjestelmädatan hyödyntäminen

Ensensen palveluissa tarvittava data saadaan reaaliaikaisesti prosessi- ja kulutusmittaridatalähteistä sekä muista rajapinnoista, joiden dataintegraatiot toteutetaan heti yhteistyön alussa.

 

Tuotannolliset ja ohjaavat analytiikkasovellukset

Tuotamme ratkaisuja asiakkaan energiaomaisuuden tehokkaan käytön kehittämiseksi. Tuotannolliset sovellukset takaavat kustannussäästöjen ja muiden liiketoiminnallisten hyötyjen saavuttamisen.

Raportointi ja tiedon visualisointiratkaisut

Ensense ylläpitää ja kehittää palvelussa tuotettavaa raportointia, joka toteutetaan valmiilla kaupallisilla raportointityökaluilla, kuten MS Power BI.

Ensensen kilpailuetu on erinomainen asiantuntemus kaukolämpöpuolesta, verkkojen toiminnasta ja data-analytiikasta. On kuitenkin aika uniikkia, että nämä asiat löytyvät samasta talosta. Toinen on ketteryys ja joustavuus, joten ollaan aidosti lähellä asiakasta. Tällaisessa toiminnassa pitkä ja tiivis yhteistyö on se, mikä tuottaa hedelmiä molemmille.

On ollut positiivinen yllätys, miten aktiivista yhteistyö on ollut projektin käyttöönoton jälkeenkin. Ensense on aidosti kiinnostunut jatkokehityksestä ja säästöjä haetaan vielä ensimmäisen käyttövuoden jälkeenkin.

Sanna Kytömäki

Toimitusjohtaja, Hyvinkään Lämpövoima Oy

Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä

Käytännön kokemukseen perustuvaa yhteistyötä

Ensensen palvelut koostuvat tyypillisesti alkukartoituksesta tai -määrittelystä, projektin toteutuksesta sekä ylläpitopalvelusta. Koko palveluelinkaaren aikana Ensense toimii aktiivisesti asiakkaan kehityskumppanina ja pyrkii yhteistyön aikana löytämään uusia kehityskohteita jalostetun datan avulla. Kumppanuusmalli varmistaa jatkuvan dataan pohjautuvan tiedon hyödyntämisen sekä uusien arvoa tuovien aihioiden kehittämisen tuotannon- ja asiakaspalvelukehityksen tukena. Jatkuvan yhteisen kehitystyön avulla on mahdollista tunnistaa uusia tehokkaampia toimintatapoja sekä toteuttaa uusia kannattavia investointeja. Ensensen palvelut toteutetaan tyypillisesti ns. ESCO (Energy Service Company) –palvelumallilla.

Lue lisää blogista: Yhdessä kehittämistä kumppanuusmallilla

Alkukartoitus

Erityisesti Ensensen tuotannonsuunnittelu- ja optimointipalvelussa, ennen varsinaista projektia toteutetaan tyypillisesti alkukartoitus hankkeen hyötyjen varmistamiseksi. Alkukartoituksessa analysoidaan asiakkaan energiatoiminnan nykytilanne historiadataan pohjautuen ja selvitetään nykyiset toimintamallit sekä laitteiden ja järjestelmien suorituskyky ja pullonkaulat.

Analyysien perusteella toteutetaan alustava energiajärjestelmän matemaattinen mallinnus (Digital Twin). Mallilla simuloidaan palveluhankkeen vaikutukset energiantuotantoon sekä lasketaan sen pohjalta kustannussäästöpotentiaali.

Lue lisää blogista: Alkukartoitus määrittää kustannussäästöpotentiaalin

Projekti

Projekti käynnistetään nykytilanneanalyyseillä ja vaatimusmäärittelyillä erityisesti silloin, jos alkukartoitusta ei toteuteta. Tietoturvalliset dataintegraatiot ja -yhteydet toteutetaan tietojen lukemiseksi ja kirjoittamiseksi asiakkaan järjestelmistä. Palveluun kuuluvat analytiikkasovellukset ja -ohjelmistot toteutetaan niin, että tuotantoon siirtyminen on helppoa.

Ensensen optimointipalveluissa asiakkaan energiajärjestelmä mallinnetaan projektissa matemaattisesti todellisten fyysisten rajoitteiden mukaisesti. Tätä digitaalista järjestelmämallinnusta käytetään ylläpidossa reaaliaikaiseen toiminnan simulointiin ja optimointiin. Asiakkaan käyttöhenkilöstöä varten toteutetaan sovellusten tuottaman datan visualisointi ja toimintaa selittävä analytiikka (mm. tuotantosuunnitelmat).

 

 

Ylläpito

Projektissa kehitetyt analytiikkasovellukset ja -ohjelmistot otetaan testattuna käyttöön tuotantoympäristössä, jolloin niistä tulee osa asiakkaan toimintamallia. Optimointipalveluissa ohjausarvot siirretään automaattisesti automaatiojärjestelmään ja muut tiedot esitetään operointia avustavassa visuaalisessa raportointiratkaisussa. Ensense vastaa dataintegraatioiden, raportointien sekä tuotannollisten analytiikkasovellusten ylläpidosta.

Toimintaa kehitetään aktiivisesti yhteistyössä asiakkaan ja Ensensen välillä. Ensense tuo esille tunnistamiaan kehityskohteita energiajärjestelmän kehittämiseksi ja tekee toimenpide-ehdotuksia toiminnan parantamiseksi.

Kumppanuuden hyödyt asiakkaalle

Merkittävät vuotuiset kustannussäästöt ja säästötakuu

Kustannussäästöjen suuruusluokka on tyypillisesti 1.5 – 3.5 % tuotantokustannuksista, palvelusta riippuen. Palvelun projektikustannukset katetaan saavutettavilla kustannussäästöillä.

Säästöt todennetaan asiakkaidemme kanssa kehitettyyn todennusmalliin pohjautuen. Ensense antaa 50 %:n säästötakuun vuosittain saavutettavista kustannussäästöistä todennusmalliin perustuen. Lisäksi Business Finlandilta on mahdollista hakea energiatukea, jonka suuruus on 20-25 % hankkeen kokonaiskustannuksista.

Toiminnan laadun parantuminen

Palvelussa tuotettava reaaliaikainen raportointi takaa toiminnan läpinäkyvyyden sekä mahdollistaa sen systemaattisen kehittämisen. Laadukkaan ja ajantasaisen tiedon avulla toimintatapoja pystytään yhdenmukaistamaan sekä vähentämään tuotannonsuunnittelussa käytettävän manuaalisen työn määrää ja inhimillisiä virheitä. Tuotannon ja toiminnan ennustettavuus paranee tarkkojen tuotantoennusteiden pohjalta. Myös energian toimitusvarmuus paranee tuotannon suunnitelmallisuuden ja läpinäkyvyyden pohjalta.

Jatkuva kehitys osaavan kumppanin kanssa

Ensense toimii aktiivisesti asiakkaan kehityskumppanina ja pyrkii jatkuvasti löytämään uusia kehityskohteita jalostetun datan avulla. Kumppanuusmalli varmistaa jatkuvan dataan pohjautuvan tiedon hyödyntämisen sekä uusien arvoa tuovien aihioiden kehittämisen asiakkaan tuotannon- ja asiakaspalvelukehityksen tukena. Jatkuvan yhteisen kehitystyön avulla on mahdollista tunnistaa uusia tehokkaampia toimintatapoja sekä toteuttaa uusia kannattavia investointeja.

Asiakkaidemme kokemuksia

Keravan Energia Oy

Keravan Energia Oy tuottaa ja siirtää sähköä ja lämpöä Keravalla ja Sipoossa sekä tuottaa monipuolisesti muita palveluita kaikkialle Suomeen.

Keravan Energia otti käyttöön tekoälyyn perustuvan palvelun Ensenseltä, joka auttaa ennustamaan entistä tarkemmin asiakkaiden kaukolämmön tarpeen ja optimoimaan tuotantoa. Kumppanuuden aikana yhteistyötä on laajennettu usealla osa-alueella.

Lue yhteistyötarina

Nurmijärven Sähkö Oy

Nurmijärven Sähkö Oy on Nurmijärven kunnan omistama energiapalveluyritys, joka tarjoaa asiakkailleen sähköön ja kaukolämpöön liittyviä palveluja.

Nurmijärven Sähkön ja Ensensen yhteistyö käynnistyi v. 2020 Kirkonkylän kaukolämpöjärjestelmän optimointihankkeella. Tämän jälkeen palvelua on laajennettu Klaukkalaan ja Rajamäkeen, jossa kaikissa hyödynnetään Ensensen tuotannonsuunnittelu- ja optimointi- sekä polttoaineanalytiikkapalvelua.

Lue yhteistyötarina

Loimaan Kaukolämpö Oy

Loimaan Kaukolämpö Oy tuottaa ja jakelee lämpöä Loimaan keskustan ja Hirvikosken alueella sekä Alastaron keskustan alueella. Yhtiöllä on yli 850 kaukolämpöasiakasta.

Loimaan Kaukolämpö otti käyttöön vuonna 2021 tuotannonsuunnittelu- ja optimointipalvelun, jonka jälkeen yhteistyötä on laajennettu usealla osa-alueella kuten kaukolämpöasiakkaiden data-analytiikkapalvelulla.

Lue yhteistyötarina