Blogi

Ensense – halusimme muuttaa energia-alalla kohtaamamme haasteet mahdollisuuksiksi

Kaikki alkoi energia-alan käytännön tarpeista ja oivalluksesta

Energia- ja kaukolämpöalalla on merkittävästi tehostamisen paikkoja. Kehityksessä mukana pysyminen, olemassa olevan tiedon kokonaisvaltainen hyödyntäminen ja toiminnan muutos on osoittautunut monille energia-alan toimijoille suureksi haasteeksi.

Käytännön tason ratkaisut ovat kuitenkin olleet harvassa ja nekin keskittyvät tyypillisesti yksittäisen osaongelman ratkaisemiseen kokonaisuuden sijasta. Suurimmat esteet kehitykselle ei ole datan puute vaan ihmisten muuttumattomat toimintatavat ja ymmärrys.

”Perustimme vuonna 2019 yrityksemme Ensensen, koska halusimme muuttaa energia-alalla kohtaamamme haasteet mahdollisuuksiksi. Tiesimme, että uudenlaisen kokonaisvaltaisen dataan perustuvan ratkaisun tuominen perinteikkäämpien tapojen rinnalle tulisi olemaan haasteellista. Ainoa vaihtoehto oli tuottaa palvelu, joka olisi jo syntyessään ennennäkemättömän tehokas mutta myös luotettava ja käytäntöön soveltuva. Tämän oivalluksen pohjalta aloimme kehittää uusinta teknologiaa hyödyntävää kokonaisvaltaista optimointipalveluamme.”

Jari Kymäläinen, liiketoimintajohtaja, Ensense

Käytännön kehittäminen tuottaa tuloksia

Energiajärjestelmien tuottaman datan jalostaminen todelliseksi lisäarvoa tuovaksi ja esitettäväksi tiedoksi on monimutkainen haaste, joka vaati rohkeaa ja päättäväistä ongelmanratkaisukykyä sekä vaiheistettua kehittämistä askel kerrallaan.

Uusien menetelmien kehittäminen järjestelmätason optimointiin tarkoitti käytännössä rajoitteet huomioivia algoritmien kehittämistä ja uusien teknologioiden hyödyntämistä sekä kehittämisestä kiinnostunutta kumppania. Ennakkoluulottomasti Ensense ja Paimion Lämpökeskus starttasivat kokonaisoptimointia kehittävän pilotin yhdessä.

”Lähdimme kehittämään Paimion Lämpökeskuksen kaukolämpöjärjestelmän energiatehokkuutta tiiviissä yhteistyössä heidän kanssaan. Pilotin aikana saavutetut kokonaisoptimoinnin tulokset vakuuttivat. Ratkaisullamme saavutettiin niin merkittävät kustannussäästöt, että tiesimme löytäneemme täysin uudenlaisen, datan hyödyntämiseen pohjautuvan ratkaisun kaukolämpöjärjestelmien kokonaisvaltaiseen optimointiin. Ohjelmistomme ja siihen liittyvän palvelun kehitys oli kuitenkin vasta alussa.”

Joel Turunen, teknologiavastaava, Ensense

Modernia teknologiaa ja kumppanuutta

Onnistunut pilotti vahvisti kehitetyn teknologisen ratkaisun tarpeellisuuden. Projektin hyödyt kiinnostivat muitakin alan toimijoita. Tänään teemme tiivistä kumppanuuteen perustuvaa yhteistyötä energiajärjestelmien tuotannonsuunnittelussa ja optimoinnissa noin kymmenen eri energia- ja kaukolämpöyhtiön kanssa Suomessa.

Ensense on innovatiivinen energia-alan yritys, joka tarjoaa kokonaisvaltaisia data-analytiikkapalveluja energiantuotannon, -jakelun ja -käytön tehostamiseksi. Toimintamallimme perustuu avoimeen ja aktiiviseen yhteistyöhön. Palvelumme räätälöityy asiakaskohtaisesti, kunkin asiakkaan näkökulmat, tarpeet ja toiveet huomioiden.

”Olemme kasvuhaluinen ja -kykyinen kumppani energia-alan toimijoille. Uskomme vahvasti siihen, että parhaaseen lopputulokseen päästään yhdessä kehittämällä. Kasvu on mahdollistanut uusien osaavien ja intohimoisten asiantuntijoiden rekrytoinnit, minkä myötä osaamisemme on laajentunut ja palvelumme on kehittynyt entistäkin pidemmälle. Meistä on muodostunut asiakkaillemme tärkeä kehittymisen kumppani. He uskovat meihin jakamalla tietonsa kanssamme ja luottavat siihen, että pystymme löytämään jatkuvasti uusia säästämisen paikkoja heidän liiketoiminnassaan.”

Jari Kymäläinen, liiketoimintajohtaja, Ensense

Unelmana kestävä ja energiatehokas tulevaisuus

Edistämme tehokasta, toimintavarmaa ja kestävää energiantuotantoa ja -käyttöä edistyksellisten analytiikkamenetelmien ja jatkuvan kehityksen avulla. Yhdessä asiakkaidemme kanssa vähennämme päästöjä ja hukkaa tietoperusteisesti samalla vapauttaen aikaa tehdä muuta merkityksellistä kehitystä kestävän tulevaisuuden puolesta.

”Aina ensihetkistä tähän päivään Ensensen toimintaa on ohjannut rohkeus sekä tahto tehdä asiat paremmin. Kehittyminen edellyttää niin meiltä kuin asiakkailtamme jatkuvaa datan valjastamista toiminnaksi. Suunnitelmallinen kehitystyömme ei siis lakkaa, vaan se on jatkossakin iteratiivista ja innovoivaa. Laajennamme myös aktiivisesti palvelukokonaisuuttamme. Tällä hetkellä työpöydällämme on mm. polttoainetoiminnan kehittäminen dataa hyödyntäen. Monipuolisella analytiikalla pyrimme varmistamaan, että jokainen asiakkaamme saa palvelustamme parhaan mahdollisen lisäarvon.”

Joel Turunen, teknologiavastaava, Ensense

Jari Kymäläinen

Liiketoimintajohtaja

Joel Turunen

Teknologiavastaava