Blogi

Tarinamme

Kaikki alkoi oivalluksesta

Kehityksessä mukana pysyminen ja sen kokonaisvaltainen hyödyntäminen on osoittautunut monille energia-alan toimijoille suureksi haasteeksi. Me havahduimme tähän haasteeseen ja päätimme muuttaa sen mahdollisuudeksi. Tätä varten perustimme vuonna 2019 yrityksen nimeltä Ensense.

Periaatteen tasolla on tiedossa, että energia- ja kaukolämpöalalla on merkittävästi tehostamisen paikkoja. Käytännön ratkaisut ovat kuitenkin harvassa, ja nekin keskittyvät tyypillisesti yksittäisen osaongelman ratkaisemiseen kokonaisuuden sijasta.

Monimutkaistuvien energiajärjestelmien operointi mahdollisimman tehokkaasti vaatii nykyisten toimintamallien kehittämistä. Tiesimme, että uusien dataan pohjautuvien toimintamallien tuominen osaksi asiakkaidemme ydintekemistä kokemukseen pohjautuvien tapojen rinnalle tulisi olemaan haasteellista.  

Me havahduimme tähän haasteeseen ja päätimme muuttaa sen mahdollisuudeksi. Ainoa vaihtoehto oli tuottaa palvelu, joka olisi jo syntyessään todennetusti tehokkuutta parantava, luotettava ja käytäntöön soveltuva. Tämän oivalluksen pohjalta aloimme kehittää uusinta teknologiaa hyödyntävää kokonaisvaltaista tuotannonsuunnittelu- ja optimointipalveluamme. 

Ensensen alkuaskeleet

Vain muutama kuukausi Ensensen perustamisen jälkeen lähdimme pilottihankkeessa kehittämään Paimion Lämpökeskuksen kaukolämpöjärjestelmän energiatehokkuutta tiiviissä yhteistyössä heidän kanssaan. Paimo osoittautui ihanteelliseksi pilottikumppaniksi, joka lähti ennakkoluulottomasti kirittämään meitä konseptimme hiomisessa.

Datan jalostaminen todellista lisäarvoa tuovaksi tiedoksi muodostui odotetun monimutkaiseksi haasteeksi, jota rohkeasti ja päättäväisesti ratkaisimme askel kerrallaan. Kehitimme uusia edistyksellisiä menetelmiä kaukolämpöjärjestelmädatan hyödyntämiseen ja esittämiseen, sekä loimme käytännön rajoitteet huomioivat algoritmit järjestelmätason optimointia varten.

Pilotin tulokset vakuuttivat. Ratkaisullamme saavutettiin niin suuret kustannussäästöt, että tiesimme löytäneemme täysin uudenlaisen ratkaisun kaukolämpöjärjestelmien kokonaisvaltaiseen optimointiin. Ohjelmistomme ja siihen liittyvän palvelun kehitys oli kuitenkin vasta alussa.

Nykytilanne

Onnistunut pilotti vahvisti luottamustamme kehitettyyn teknologiseen ratkaisuun ja avasi yhteistyömahdollisuuksia useiden alalla toimivien yritysten kanssa. Nykyään teemme yhteistyötä energiajärjestelmien tuotannonsuunnittelussa- ja optimoinnissa noin kymmenen eri energia- ja kaukolämpöyhtiön kanssa Suomessa.

Kasvu on mahdollistanut uusien osaavien ja intohimoisten asiantuntijoiden rekrytoinnit, minkä myötä osaamisemme on laajentunut ja palvelumme on kehittynyt jatkuvasti paremmaksi. Meistä on muodostunut asiakkaillemme tärkeä kehityskumppani. He uskovat meihin jakamalla tietonsa kanssamme ja luottavat siihen, että pystymme löytämään jatkuvasti uutta säästöpotentiaalia heidän liiketoiminnassaan.

Mitä seuraavaksi?

Aina ensihetkistä tähän päivään Ensensen toimintaa on ohjannut rohkeus sekä tahto tehdä asiat paremmin. Tämä edellyttää niin meiltä kuin asiakkailtamme jatkuvaa kehitystä sekä datan valjastamista hyötykäyttöön ja lopulta käytännön toimenpiteiksi. Suunnitelmallinen kehitystyömme ei siis lakkaa, vaan se on jatkossakin iteratiivista ja innovoivaa.

Laajennamme myös aktiivisesti palvelukokonaisuuttamme. Tällä hetkellä työpöydällämme on esimerkiksi polttoaineanalytiikan sekä kohdekohtaisen asiakasdata-analytiikan syvällisempi kehittäminen. Monipuolisella analytiikalla pyrimme varmistamaan, että jokainen asiakkaamme saa palvelustamme parhaan mahdollisen lisäarvon.