Blogi

Yhdessä kehittämistä kumppanuusmallilla: asiakaskyselyn 11/2022 tuloksia

VSV-valvomossaEnsense toteutti syksyllä 2022 osana brändiuudistusta asiakkailleen kyselykierroksen, jossa pyydettiin asiakkaita tuomaan esiin yhteistyön etuja ja toisaalta antamaan palautetta asioista, joissa meillä on vielä kehitettävää. Kaiken kaikkiaan haastatteluja tehtiin 10 ja niihin osallistui 11 henkilöä seitsemältä eri asiakkaaltamme.

Ensense sai pääasiassa kiitosta kaikilta asiakkailtaan ja kaikki haastateltavat olivat valmiita suosittelemaan Ensenseä muille energia-alan toimijoille. Ensensen asiantuntijuutta korostettiin ja erityisesti esiin nousi useamman eri alan osaamisen yhdistäminen: koneoppiminen, mallinnus, optimointi, laitostekniikka ja termodynamiikka. Yhteistyö oli haastateltavien mielestä sujunut hyvin ja asiakkaiden tarpeisiin oli reagoitu nopeasti. Osa asiakkaista mainitsi Ensensen esittävän aktiivisesti toiminnan parannusehdotuksia. Yritämme jatkossa kertoa asiakkaillemme ideoistamme ja ajatuksistamme vielä paremmin.

Energiantuotannon optimointiprojektin toteuttaneet asiakkaat olivat poikkeuksetta tyytyväisiä saavutettuihin säästöihin, vaikka kaikkien asiakkaiden kohdalla Ensensen ennustamiin säästöihin ei aivan täysimääräisesti olisikaan päästy. Osa haastateltavista nostikin projektin onnistumista arvioitaessa muut syyt suoraan mitattavien rahallisten säästöjen rinnalle. Asiakkaat olivat kokeneet saaneensa merkittäviä hyötyjä Ensensen toimittamasta raportointikokonaisuudesta, tuotannon ennustettavuuden parantumisesta, läpinäkyvyyden lisääntymisestä sekä tiedon saavutettavuuden parantumisesta. Panostamme jatkossa entistä realistisemman säästöpotentiaalin arviointiin, jotta ennustamamme säästöt olisivat myös täysimääräisesti saavutettavissa. Jotkut asiakkaat toki mainitsivat, että heidän tapauksessaan koko säästöpotentiaalin hyödyntäminen ei ollut mahdollista Ensensestä riippumattomista syistä.

Ensensen vahvuuksina nähtiin ennen kaikkea asiantuntijuus, innovatiivisuus, ketteryys sekä jatkuva parantaminen myös projektin päättymisen jälkeen. Viimeinen kohta asiakkailta kuultuna on mieluista palautetta, sillä Ensense tähtää ensisijaisesti asiakkaidemme pitkäaikaiseksi ja luotettavaksi yhteistyökumppaniksi. Koemme tällä mallilla saavutettavan parhaan lopputuloksen asiakkaan toiminnan kehittämisessä ja on hienoa, että asiakkaamme ovat nähneet asian samoin.

Asiakkaamme eivät tuoneet esille merkittäviä puutteita tai isoja parannuskohteita toiminnassamme, mikä on hienoa kuultavaa. Pieniä parannuskohteita toki löytyy ja jatkossa yritämme ottaa laitosten käyttäjät vielä paremmin mukaan optimointiprojektin toteutukseen. Yritämme myös hioa ulosantiamme ja herkistää korviamme, jotta ymmärtäisimme asiakkaidemme kanssa toisiamme entistä paremmin. Ensensen tarjoama palvelutaso koettiin hyväksi ja sen nähtiin erottavan meidät suuremmista toimijoista. Ensensen palveluiden kysynnän kasvaessa aiomme kiinnittää erityistä huomiota palvelutason säilyttämiseen. Koemme hyvän palvelutason olevan edellytys tavoitteellemme olla ensisijaisesti asiakkaidemme pitkäaikainen kumppani yksittäisten projektitoimitusten sijaan. Tästä on hyvä jatkaa.