Lomakkeiden tietosuojaseloste

  1. Rekisterinpitäjä

Nimi:                                   Ensense Oy
Y-tunnus:                           3009151-3
Sähköpostiosoite:             ilmoitukset(at)ensense.fi

  1. Tietosuojavastaava

Yritys:                                 Ensense Oy
Sähköposti:                        ilmoitukset(at)ensense.fi

  1. Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on yhteydenottolomakkeiden kautta kerättyihin yhteydenottopyyntöihin vastaaminen sekä uutuuksista ja tapahtumista tiedottaminen.

  1. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Tietoja kerätään ja käsitellään sivuston vierailijan suostumuksella.

  1. Rekisterin tietosisältö

Nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero

  1. Tietojen säilytysaika

Kerättyjä tietoja säilytetään maksimissaan 3 vuotta.

  1. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoja henkilöltä itseltään sivustolta lähetettävän lomakkeen avulla.

  1. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Tietoja ei säilytetä EU:n ulkopuolella.

9. Rekisterin suojaus

Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse.

Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

10. Automaattinen päätöksenteko

Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

11. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna sähköpostilla osoitteeseen ilmoitukset(at)ensense.fi.

Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.