Kaukolämmöntuotannon kokonaisvaltainen optimointi on nostanut lämmöntuotannon tehokkuuden uudelle tasolle Uudessakaupungissa

VSV-valvomossa

VSV-Energia huolehtii mm. Uudessakaupungissa noin 400 asiakkaansa kaukolämmön saannista. Yhtiö tuottaa kaukolämpöä ympäristöystävällisesti omissa tuotantolaitoksissaan ja hankkii lämpöä läheisiltä yhteistyökumppaneilta. Asiakkaille tarjotaan mahdollisimman kilpailukykyinen lämmön hinta ja vaivaton lämmitysvaihtoehto.

Vuoden 2021 alussa otettiin käyttöön Ensensen optimointipalvelu, jolla energiajärjestelmän tehokkuus saatiin uudelle tasolle. Järjestelmä mahdollistaa myös muiden kuin polttamalla lämpöä tuottavien lämmöntuotantomuotojen optimoinnin ja ostolämpöjen hallinnan.

Tehokkuus uudelle tasolle

VSV-Energian uusiutuvien raaka-aineiden osuus oli 33 prosenttia vuonna 2014 ja tänä vuonna keskimäärin 96 prosenttia. Yhtiössä on tehty paljon töitä muutoksen eteen. Kun energialähteet oli optimoitu vastuullisiksi, haluttiin myös energiatehokkuus nostaa täysin uudelle tasolle. Kumppaniksi VSV-Energia valitsi Ensensen, jonka energiajärjestelmien kokonaisvaltainen optimointi on ainutlaatuinen palvelu Suomessa.

VSV-Energia oli aiemmin selvittänyt järjestelmätason optimoinnin osana olevaa kaukolämpöverkoston lämpötilojen optimointia itse niin, että lämpötilat voitaisi pudottaa mahdollisimman alas ilman, että palvelutaso kärsisi. Tällainen manuaalinen optimointi olisi vaatinut paljon resursseja.

Tärkeä osuus optimointihankkeen käynnistymisessä oli, että Ensensellä on koneoppimisen ja kehittyneen analytiikan lisäksi syvällinen energia-alan ymmärrys ja osaaminen. Siksi Ensense oli luonteva valinta myös meille. Tällaisissa hankkeissa toimittajan pitää pystyä tukemaan meitä toiminnan kehittämisessä. Ensense on aktiivinen meidän suuntaan ja tuo esille parannuskohteita.

Riku Juntura, Tuotantopäällikkö, VSV-Energia Oy

Edullista lämpöä asiakkaille

VSV-Energian ja Ensensen asettamiin yhdessä sovittuihin tavoitteisiin on päästy tuotantokustannusten alentamisella ja verkostohäviöiden vähentämisellä. Tärkeimmät säästöjen osa-alueet tulevat ostolämpöjen optimoinnista, kaasunkäytön vähentämisestä ja verkon lämpöhäviöiden pienentämisestä. Kustannussäästöt takaavat omalta osaltaan sen, että VSV-Energia tarjoaa asiakkailleen jatkossakin ympäristöystävällistä kaukolämpöä kilpailukykyiseen hintaan. Ensensen palvelulla energiajärjestelmästä saadaan mahdollisimman tehokas.

VSV-Energia näkee suurena hyötynä sen, että käyttöhenkilöstö on oppinut palvelun avulla oikeasti optimoimaan tuotantolaitosten ajoa järjestelmää seuraten.

Pitkäaikaista yhteistyötä

VSV-Energia ja Ensense ovat tehneet pitkäaikaista yhteistyötä energiatehokkaamman toiminnan eteen. Vuoden 2021 alussa käyttöön otettu optimointipalvelu on jo ehtinyt osoittamaan tehokkuutensa ja sillä on saatu parannettua VSV-Energian energiantuotannon taloudellisuutta, energiatehokkuutta, ennakoitavuutta sekä lämmönsaannin luotettavuutta. Yhteistyö mahdollistaa edullisemman kaukolämmön, hukkalämpöjen hyödyntämisen ja CO2-päästöjen vähenemisen.

Ensense toimittaa palveluna energiantuotannon suunnittelun ja järjestelmätason optimoinnin. Palvelu sisältää projektin (suunnittelun, toteutuksen, testauksen, käyttöönoton ja tuotantoon viennin) sekä ylläpidon ja kehityksen.

Ota yhteyttä

Joel Turunen

Teknologiavastaava