Tekoäly avuksi Keravan kaukolämmöntuotannon ohjaukseen

Keravan Energia tuottaa Keravalla kauko- ja prosessilämpöä sekä sähköä. Pääosa lämmöstä tuotetaan yhdistettynä sähkön ja lämmöntuotantona voimalaitoksella ja loput lämmöstä tuotetaan noin 10:llä eri puolilla kaukolämpöverkkoa sijaitsevilla lämpökeskuksilla. Kaukolämpöasiakkaita on noin 1500.

Vuonna 2021 Keravan Energia otti käyttöön Ensensen kehittämän tekoälyyn perustuvan palvelun, joka auttaa ennustamaan entistä tarkemmin asiakkaiden kaukolämmön tarpeen ja optimoimaan tuotantoa.

Kumppanuusyhteistyö käynnistyy

”Useampia tuotantoyksiköitä käsittävässä energiajärjestelmässä kaukolämpöverkon käytön optimointi sekä lämpötilojen hallinta on haastavaa. Aikaisemmin kulutushuippujen aikana esimerkiksi kylminä pakkaspäivinä jouduttiin käyttämään enemmän maakaasua käyttäviä varavoimalaitoksia. Tämä lisäsi sekä kustannuksia että hiilidioksidipäästöjä”, kertoo Keravan Energian suunnittelupäällikkö Jani Riuttaluoto.

Keravan kaukolämpöjärjestelmän optimoimiseksi otettiin käyttöön Ensensen data-analytiikkapalvelu, joka auttaa ennustamaan kaukolämmön tarvetta ja optimoimaan tuotantoa tarpeen mukaisesti. Lisäksi käyttämällä nyt kaukolämpöverkkoa lämpövarastona voidaan edullisemmalla ja päästöttömällä energiantuotannolla selvitä esimerkiksi arkiaamujen kulutuspiikeistä kovilla pakkasilla. Tällä on myös iso taloudellinen merkitys etenkin nyt, kun maakaasun hinta on kohonnut korkeuksiin.

“Ensensen palvelun avulla on pystytty nyt paremmin hallitsemaan monimutkaistuvaa ja kaksisuuntaista energiajärjestelmää”, kertoo Jani Riuttaluoto kokemuksistaan Ensensen palvelusta.

Jani Riuttaluoto, Suunnittelupäällikkö, Keravan Energia Oy

Energiayhteistyö Sinebrychoffin kanssa tuonut tuloksia

Sinebrychoffin panimo on merkittävä teollinen asiakas Keravan Energialle. Yhdessä Ensensen kanssa päätettiin toteuttaa lisäkehityshanke, jossa Ensense tuottaa kulutusennusteen panimon tarvitsemasta prosessilämmöstä panimon oman tuotantoennusteen pohjalta. Nyt kaukolämpöä voidaan tuottaa entistä optimaalisemmin, kun myös suuren prosessilämpöasiakkaan energiatarpeet on tarkemmin tiedossa. Panimo hyötyy tästä, sillä lämmön toimitusvarmuus paranee ennustettavuuden parantumisen myötä ja lämpöä saadaan tuotettua enemmän uusiutuvilla polttoaineilla.

Palvelusta erittäin hyviä kokemuksia

Palvelu on ollut Keravan Energialla käytössä nyt noin 1.5 vuotta. Kokemusten perusteella ohjausta auttavan analytiikan hyödyt ovat olleet merkittävät Keravan Energialle. Kaukolämmön menolämpötilaa on pystytty laskemaan ja kaasun käyttöä vähentämään. Optimointijärjestelmä tukee myös uutta voimalaitoksen hukkalämpöä hyödyntävää savukaasupesurihanketta. Optimointijärjestelmää hyödynnetään myös sähkön tuotannon optimoinnissa esimerkiksi maksimoimalla sähköntuotantoa, silloin kun sähkön hinta on korkeimmillaan.

Ota yhteyttä

Joel Turunen

Teknologiavastaava