Uutinen

Varkauden aluelampo yhteistyöhön Ensensen kanssa

Vähemmän fossiilisia polttoaineita ja enemmän toimintavarmuutta

Julkaistu 01.09.2023

Kaukolämpöverkosta kerättävän datan analysointiin ja visualisointiin perustuvalla palvelulla parannetaan kaukolämmön toimitusvarmuutta, optimoidaan lämmöntuotantoa sekä vähennetään fossiilisten polttoaineiden osuutta lämmöntuotannossa.

Yhteistyö käynnistyy

Koneoppimiseen ja dataan perustuvan ratkaisun hyödyntäminen kaukolämmön tuotannon ja jakelun optimoinnissa on ollut Varkauden Aluelämmöllä suunnitteilla jo pidemmän aikaa. Ensense Oy:n kanssa joulukuussa 2022 toteutettu alkukartoitus antoi rohkaisevia tuloksia Ensensen tarjoamien datankäsittelypalvelujen mahdollisuuksista. Alkavan yhteistyöprojektin tuloksien on tarkoitus näkyä lämmöntuotannossa jo tulevalla lämmityskaudella.

Yhteistyö Ensensen kanssa toimii luonnollisena jatkumona Varkauden Aluelämmön kehitystyölle kaukolämmön tuotannon ja jakelun optimoinnin parissa. Viime vuosina tehdyillä perusparannuksilla kaukolämpöverkko on valmisteltu vastaamaan datan keräämisen ja analysoinnin tarpeita, jolloin uuden järjestelmän käyttöönotosta saadaan irti mahdollisimman suuri hyöty.

Datalla säästöjä

Yhteistyössä pystytään vähentämään fossiilisten polttoaineiden käyttöä ennakoimalla kulutuspiikkejä ja varastoimalla hetkellisesti Riikinvoiman ekovoimalaitoksen tuottamaa lämpöenergiaa kaukolämpöverkkoon. Jatkossa Varkauden Aluelämpö pystyy siis hyödyntämään Riikinvoiman ekovoimalaitoksen tuottaman energian kaukolämmöntuotannossa entistäkin tehokkaammin. Tämä näkyy erityisesti tilanteissa, joissa esimerkiksi kylmät pakkasaamut aiheuttavat kulutuspiikin, johon ei aikaisemmin ole pystytty vastaamaan Riikinvoiman tuottamalla energialla, vaan on jouduttu turvautumaan öljyyn.

Fossiilisten polttoaineiden käytön vähentämisen lisäksi yhteistyö mahdollistaa Varkauden Aluelämmölle kustannustehokkaan energiantuotannon. Datan analysoinnin ja paremman käsittelyn avulla voidaan siis myös vähentää kaukolämmön tuotantokustannusten nousupaineita ja yhtenäistää tuotantoprosessia.

Järjestelmän käyttöönotto ei vaikuta kaukolämpöverkon asiakkaisiin

Kaukolämpöverkon asiakkaille uuden projektin käynnistys ja järjestelmän käyttöönotto ei aiheuta muutoksia. Pidemmällä aikavälillä yhteistyö Ensensen kanssa kuitenkin vakauttaa Aluelämmön kaukolämmön jakelua tuoden siihen ennustettavuutta. Tarkempi dataseuranta myös mahdollistaa entistä nopeamman reagoinnin mahdollisiin häiriötilanteisiin, jolloin kaukolämpöverkon asiakkaat saavat nauttia jatkuvasti turvatusta lämmönjakelusta.

Lue lisää

Lisätietoja:

Mikko Onkalo, toimitusjohtaja, Varkauden Aluelämpö Oy, mikko.onkalo@varkaudenaluelampo.fi, +358 40 067 3012

Jesse Kivilä

Projektipäällikkö