Yhteistyötarinat

Yhteistyötarina – Kalajoen Lämpö Oy

Kalajoen Lämmölle kustannussäästöjä ja tehokkaampaa kaukolämpötoimintaa yhteistyöllä Ensensen kanssa

Kalajoen kaupungin omistama kaukolämpöyhtiö Kalajoen Lämpö on aloittanut yhteistyön Ensensen kanssa. Ainutlaatuisen neljän yhtiön yhteistyön keskiössä on kaukolämpöverkon optimointi, jolla tavoitellaan Kalajoen Lämmölle toimintavarmuutta sekä energia- ja kustannussäästöjä lämmöntuotantoon. Lisäksi Ensensen ohjelmistopalvelu mahdollistaa Kalajoen Lämmölle datan hyödyntämisen toiminnan kehittämisessä.

Yhteistyö vähentää lämmönhukkaa ja alentaa tuotantokustannuksia

Ensense tarjoaa Kalajoen Lämmölle ohjelmistopalvelun, joka kerää ja analysoi tuotanto-, sääennuste- ja asiakasdataa, ja tuottaa niiden perusteella optimoidun energiantuotantosuunnitelman seuraaville päiville. Kalajoen Lämmön ja sen kaukolämpöasiakkaiden lisäksi yhteistyöstä hyötyy paikallinen Junnikkalan saha sekä sen uusi lämmöntuotantokumppani Loimua Oy.

Kun järjestelmä huomioi ennustedatan ja lisäksi sopeutuu yllättäviinkin muutoksiin, voidaan energiajärjestelmä optimoida kokonaisuutena. Tässä tärkeässä roolissa on kaukolämmön menoveden lämpötilan ohjaus automaattisesti tavanomaisen ulkolämpötilaan pohjautuvan ohjauskäyrän sijaan. Tämä vähentää lämmönhukkaa ja kalliimpien tuotantolaitosten käyttöä ja siten laskee lämmöntuotannon kustannuksia.

Ennakoiva ja älykäs energianhallintajärjestelmä vastaa kaukolämpöyhtiön tarpeisiin

Kalajoen Lämmön toimitusjohtaja Juha Purasella on vastikään alkaneelle yhteistyölle kolme selkeää tavoitetta.

”Haluan saavuttaa tilanteen, jossa henkilökuntamme voi nukkua yönsä rauhassa. Ensensen ennakoiva ja älykäs energianhallintajärjestelmä tuo meille varmuutta ja poistaa samalla ylimääräistä työtä, vapauttaen aikaa tärkeämpiin toimiin. Tämä vaikuttaa myönteisesti työhyvinvointiin.”

Toiseksi tavoitteeksi Puranen nimeää energia- ja kustannussäästöt, joiden avulla yhtiö voi taata asiakkailleen myös tulevaisuudessa edullista energiaa. Kolmanneksi tavoitteeksi nousee datan hyödyntäminen jatkokehityksessä.

“Kaukolämpöverkkomme voi toimia jatkossa myös energia-alustana esimerkiksi sähköverkon ylikuormitustilanteessa purkamaan edullisen sähkön aikana sähköä lämmön muodossa kaukolämpöverkkoon. Järjestelmä tukee myös paremmin kaksisuuntaisuutta ja voimme ottaa vastaan asiakkailta tai yrityksiltä ylimäärälämpöä.”

Juha Puranen

Toimitusjohtaja, Kalajoen Lämpö Oy

Ensense mahdollistaa Kalajoen Lämmön lämmöntuotannon ja –jakelun tehostamisen

Ensensen projektipäällikkö Jesse Kivilän mukaan Purasen tavoitteet ovat järjestelmällä täysin saavutettavissa. Niihin pääsemiseksi projektin toteutuksen päämäärä on, että asiakkaan toiminta on mahdollisimman kustannustehokasta, ja että toiminnassa päästään hyödyntämään laitteiden ja laitosten täysi potentiaali.

Käytännön tasolla tämä tarkoittaa sitä, että Kalajoen Lämmön omaa lämmöntuotantoa ja jakelua asiakkaille sekä yhteistyötä ostolämmön hankinnassa esim. Junnikkalan sahalta Loimua Oy:n kanssa tehostetaan. Samalla varmistetaan, että kaukolämpötuotanto tehdään ensisijaisesti käyttäen edullisimpia lämmönhankintalähteitä. Tällöin kalliimpia, yleensä kovimpien pakkasten vaatimia lämmönlähteitä käytetään mahdollisimman vähän.

“Keskustan verkossa Junnikkalan sahan tontilla oleva lämpölaitos toimittaa tukkulämpöä kaukolämpöverkkoon ja sen käyttö pyritään tietysti maksimoimaan”, Kivilä jatkaa.

Optimointimallin teho perustuu historiadataan ja tarkkoihin ennusteisiin

Ensensen optimointimalli oppii historiadatan perusteella tuottamaan tarkkoja ennusteita ja siten tasaamaan kulutuspiikkejä menolämpötilan ennakoivalla ohjauksella.

”Verkoston käyttäytymisestä järjestelmä oppii ennustamaan verkon energiatarpeet jatkossa tuntitasolla eri toimintatilanteissa. Voimme puhua, että ohjelma toimii kuin auton vakionopeudensäädin sillä erotuksella, että optimointimalli ennustaa tulevat ylämäet ja alamäet ja huomioi myös sääolosuhteet ja ruuhka-ajat. Lisäksi malli on kuin hybridiajoneuvo eli se ajaa sillä lämmönlähteellä, joka kussakin tilanteessa on edullisinta.”

 

Energianhallintajärjestelmän hyödyt näkyvät myös kaukolämmön loppuasiakkaille

Toiminnan tehostuminen näyttäytyy myönteisenä myös Kalajoen Lämmön loppuasiakkaiden suuntaan. Älykkään ja ennakointiin kykenevän järjestelmän ansiosta kaukolämmön toimitusvarmuus paranee. Jatkokehitys mahdollistaa lisäksi asiakkaiden kaukolämpövaihtimien toimintakunnon etätarkastukset.

”Meidänkin järjestelmämme kanssa Kalajoen Lämmön toiminnalla on lopulta yksi tavoite: tuottaa mahdollisimman vaivatonta lämpöä kalajokisiin koteihin. Lämmöntuotanto ei ole pelkästään järjestelmämme varassa, vaan operaattoreiden työpanos tarvitaan edelleen ja meidän osamme on tehdä operaattoreiden elämästä mahdollisimman helppoa ja ennakoitavaa.”, Kivilä lisää.

Kaukolämmön optimointijärjestelmällä ohjattavuutta kasvavaan kaukolämpöverkkoon

Kalajoki on kasvava kaupunki, ja Kalajoen Lämmön kaukolämpöverkko on laajentunut kahden viime vuoden aikana 45 uudella asiakkaalla. Optimointijärjestelmä tuo kasvavaan kaukolämpöverkkoon tehokkuuden lisäksi parempaa ohjattavuutta ja ympäristöystävällisyyttä.

”Ensensen järjestelmä auttaa meitä hallitsemaan energian tuotantokustannuksia ja hintaa, mutta myös kontrolloimaan lämpöverkkomme ohjattavuutta paremmin. Parantuneen ohjattavuuden myötä meidän on helpompi kehittää ja kasvattaa lämpöverkkomme tavoittamaan mahdollisimman monta kaupunkilaista”, Kalajoen Lämmön Juha Puranen toteaa.

Neljän yhtiön yhteistyö tarjoaa uusia mahdollisuuksia kaukolämpöoptimoinnille

Puranen näkee Kalajoen Lämmön ja Ensensen yhteistyöstä saatavien hyötyjen lisäksi järjestelmässä monia tulevaisuuden mahdollisuuksia. Ainutlaatuinen neljän yhtiön yhteistyö tuo yhteen Ensensen, Kalajoen Lämmön, Junnikkalan sekä sen uuden energiatuotantokumppanin Loimuan.

”Ensensen järjestelmä oli meille sopivin valinta monestakin syystä, mutta yksi on se, että näen siinä paljon laajennusmahdollisuuksia jatkoa ajatellen. Kehitystä on odotettavissa myös Junnikkalan uudelta energiatuotantokumppanilta Loimua Oy:ltä, jolla on kokemusta energiantuotannosta ja ulkoistamisen eduista. Tämä on hyvän yhteistyön alku.”

Lisätietoja:

Jesse Kivilä
Projektipäällikkö

+358 44 290 1696