Yhteistyötarinat

Yhteistyötarina – Keravan Energia

Tekoäly avuksi Keravan kaukolämmöntuotannon ohjaukseen

Keravan Energia tuottaa Keravalla kauko- ja prosessilämpöä sekä sähköä. Pääosa lämmöstä tuotetaan yhdistettynä sähkön- ja lämmöntuotantona voimalaitoksella ja loput lämmöstä tuotetaan lukuisilla lämpökeskuksilla, jotka sijaitsevat eri puolilla kaukolämpöverkkoa. Kaukolämpöasiakkaita on noin 1500.

Vuonna 2021 Keravan Energia otti käyttöön Ensensen kehittämän tekoälyyn perustuvan palvelun, joka auttaa ennustamaan entistä tarkemmin asiakkaiden kaukolämmön tarpeen ja optimoimaan tuotantoa.

Kumppanuusyhteistyö käynnistyy

Useampia tuotantoyksiköitä käsittävässä energiajärjestelmässä kaukolämpöverkon käytön optimointi sekä lämpötilojen hallinta on haastavaa. Aikaisemmin kulutushuippujen aikana esimerkiksi kylminä pakkaspäivinä jouduttiin käyttämään enemmän maakaasua käyttäviä varavoimalaitoksia. Tämä lisäsi sekä kustannuksia että hiilidioksidipäästöjä.

Keravan kaukolämpöjärjestelmän optimoimiseksi otettiin käyttöön Ensensen data-analytiikkapalvelu, joka auttaa ennustamaan kaukolämmön tarvetta ja optimoimaan tuotantoa tarpeen mukaisesti. Lisäksi käyttämällä kaukolämpöverkkoa lämpövarastona voidaan edullisemmalla ja päästöttömällä energiantuotannolla selvitä esimerkiksi arkiaamujen kulutuspiikeistä kovilla pakkasilla. Tällä on myös iso taloudellinen merkitys etenkin nyt, kun maakaasun hinta on noussut merkittävästi.

Emme tarvitse enää ”varman päälle” -mallia, kun optimointimallin avulla verkkoa akutetaan halvemmalla polttoaineella kulutuspiikkien tasaamiseksi. Päälaitos tuottaa siten suuremman osuuden lämmöstä, jolloin päästään aamun kulutuspiikistä ilman, että maakaasukattila käynnistyy.

Ensensen palvelun avulla on pystytty nyt paremmin hallitsemaan koko ajan monimutkaistuvaa energiajärjestelmää.

Jani Riuttaluoto

Suunnittelupäällikkö, Keravan Energia Oy

Energiayhteistyö Sinebrychoffin kanssa tuonut tuloksia

Sinebrychoffin panimo on merkittävä teollinen asiakas Keravan Energialle. Yhdessä Ensensen kanssa päätettiin toteuttaa lisäkehityshanke, jossa Ensense tuottaa kulutusennusteen panimon tarvitsemasta prosessilämmöstä panimon oman tuotantoennusteen pohjalta. Nyt kaukolämpöä voidaan tuottaa entistä optimaalisemmin, kun myös suuren prosessilämpöasiakkaan energiatarpeet on tarkemmin tiedossa. Panimo hyötyy tästä, sillä lämmön toimitusvarmuus paranee ennustettavuuden parantumisen myötä ja lämpöä saadaan tuotettua enemmän uusiutuvilla polttoaineilla.

–  Palvelu on hyvä alusta jatkokehitykselle, niin kuin tässä Sinebrychoffin hommassakin. Meille tärkeintä kehittää tuotannonohjausta monipuolisesti. Palvelu toimii kehittämisessä hyvänä työkaluna ja samalla pystyy ohjaamaan tuotantoa ja operaattorit sitä kautta paremmin operoimaan. Valvomon toiminnan ymmärtäminen ja kommunikaatio on kehityksessä tärkeää ja se on toiminutkin Ensensellä tosi hyvin, Keravan Energian prosessi-insinööri Eetu Villikka toteaa.

Palvelusta erittäin hyviä kokemuksia

Palvelu on ollut Keravan Energialla käytössä nyt noin 2 vuotta. Kokemusten perusteella ohjausta auttavan analytiikan hyödyt ovat olleet merkittävät Keravan Energialle. Kaukolämmön menolämpötilaa on pystytty laskemaan ja kaasun käyttöä vähentämään. Optimointijärjestelmä tukee myös uutta voimalaitoksen hukkalämpöä hyödyntävää savukaasupesurihanketta. Optimointijärjestelmää hyödynnetään myös sähkön tuotannon optimoinnissa esimerkiksi maksimoimalla sähköntuotantoa, silloin kun sähkön hinta on korkeimmillaan.

– Asiaosaaminen energiajärjestelmistä ja niiden mallintamisesta virtuaalisesti on Ensensellä korkealla tasolla. Rima on kyllä korkealla, jos tälle tontille on muita tulijoita, Riuttaluoto kertoo.

Lisätiedot

Joel Turunen

Teknologiavastaava

Jari Kymäläinen

Liiketoimintajohtaja