Yhteistyötarinat

Yhteistyötarina – Loimaan Kaukolämpö

Data-analytiikka auttaa tunnistamaan viat asiakaskohteissa

Loimaan Kaukolämpö Oy tuottaa ja jakelee lämpöä Loimaan keskustan ja Hirvikosken alueella sekä Alastaron keskustan alueella. Kaukolämmössä olevia kiinteistöjä on noin 850. Loimaalla kaukolämpöä toimitetaan omakotitaloihin, rivi- ja kerrostaloihin, teollisuus- ja liikerakennuksiin sekä julkisen puolen rakennuksiin.

Loimaan energiajärjestelmässä otettiin käyttöön vuoden 2021 lopulla Ensensen tuottama tuotannonsuunnittelu- ja optimointipalvelu. Tämän jälkeen Loimaan Kaukolämpö halusi laajentaa yhteistyötä koskemaan myös Ensensen tuottamaa kaukolämpöasiakkaiden data-analytiikkapalvelua, jolla toiminnan läpinäkyvyys ja ennakointi parantuu entisestään.

Mittausdatan aktiivinen hyödyntäminen osaksi toimintaa

Asiakaskohtaisista kaukolämpömittareista syntyvää dataa on Loimaalla pitkään hyödynnetty lämmityslaitteiden toiminnan seuraamisessa, jossa kaukolämpöveden jäähtyvyys asiakkaan lämmönsiirtimessä on ollut keskeisessä roolissa. Haasteeksi on huomattu se, että nykyiset järjestelmät eivät kykene monipuolisempaan datan hyödyntämiseen.

Loimaan Kaukolämpö näki kuitenkin edelleen potentiaalia datan automatisoidulle ja systemaattiselle hyödyntämiselle, erityisesti asiakaslaitteistojen vikojen ja tehokkuuden analysoinnissa. Loimaan Kaukolämmöllä oli hyvät kokemukset Ensensestä aktiivisena kehityskumppanina jo käytössä olevasta palvelusta, joten laajennusprojekti käynnistettiin osana muitakin asiakaspalvelua parantavia toimenpiteitä.

Ensensen palvelun avulla saamme enemmän tietoa asiakkuudesta ja lämmön toimituksesta. Datapohjaisen asiakaslaitteiden suorituskykyanalyysin pohjalta pystymme toimittamaan kaukolämpöä asiakkaillemme entistä varmemmin, tehokkaammin ja ympäristöystävällisemmin.

Tero Tähtinen

Toimitusjohtaja, Loimaan Kaukolämpö Oy

Monipuoliset hyödyt asiakaspalvelun parantamiseksi

Data-analytiikkapalvelu tuottaa datan ja asiakaskohtaisten lämmönjakotietojen pohjalta tietoa siitä, missä kaukolämpöasiakaskohteessa on potentiaalia parantaa nykyistä jäähtyvyystasoa tai alentaa nykyistä menolämpötilan tarvetasoa. Lisäksi palveluun kuuluvalla poikkeama-analytiikalla havaitaan asiakaskohteet, joiden lämmönsiirto on huonontunut tai toiminta on muuten poikkeavaa.

Analytiikan perusteella tunnistetaan myös kaukolämpöverkon lämpötilan alentamisen kannalta kriittisimmät asiakkaat ja näiden asiakkaiden laskennallinen minimitulolämpötila. Tämä puolestaan edesauttaa koko kaukolämpöverkon lämpötilatason hallittua madaltamista ja nopeuttaa koko järjestelmän siirtymistä uusien mitoitussuositusten mukaisiin lämpötiloihin. Toiminnan tehostumisen kautta myös päästöt vähenevät.

– Uuden analytiikkapalvelun avulla olemme saaneet kehitettyä asiakaspalvelua, toimitusvarmuutta sekä koko kaukolämpöjärjestelmän tehokkuutta. Datan avulla pystymme nopeammin reagoimaan vikatilanteisiin. Usein tiedämme laiterikosta jo ennen kuin ongelma näkyy asiakkaalla, Tähtinen toteaa.

Toimintaa kehitetään aktiivisesti yhteistyössä Loimaan Kaukolämmön ja Ensensen välillä. Ensense toimii Loimaan Kaukolämmön kehityskumppanina datan hyödyntämisessä. Kumppanuusmalli varmistaa jatkuvan dataan pohjautuvan tiedon jalostamisen ja sekä uusien arvoa tuovien aihioiden kehittämisen Loimaan Kaukolämmön asiakaspalvelukehityksen tukena.

Lisätietoja:

Jari Kymäläinen

Liiketoimintajohtaja

Joel Turunen

Teknologiavastaava