Yhteistyötarinat

Yhteistyötarina – Paimion Lämpökeskus

Paimion Lämpökeskus otti ensimmäisenä asiakkaana käyttöön Ensensen optimointipalvelun

Paimion Lämpökeskuksen ja Ensensen yhteistyö käynnistyi v. 2020 Paimion kaukolämpöjärjestelmän optimointihankkeella. Paimio oli ensimmäinen energiayhtiö, joka otti Ensensen tuotannonsuunnittelu- ja optimointipalvelun käyttöön. Tämän jälkeen palvelua on laajennettu myös Pöytyän Lämpökeskuksen Riihikosken kaukolämpöverkkoon.

Alkukartoitus vahvisti säästöpotentiaalin

Paimion Lämpökeskus Oy on Paimion kaupungin omistama yritys, joka toimittaa pääosin kotimaisilla puupolttoaineilla tuotettua kaukolämpöä Paimion kaupungin alueella sijaitseville kiinteistöille. Lämmöntuotannon polttoaineena käytetään paikallista puuta ja tuotannon energia- ja kustannustehokkuuteen panostetaan. Viimeisimpiä suurempia tehostamistoimia ovat pellettilaitos (2014), lämpöpumppu-savukaasupesuri (2017) ja tekoälyyn pohjautuva tuotantoa ohjaava optimointipalvelu Ensenseltä (vuodesta 2020).

Vain muutama kuukausi Ensensen perustamisen jälkeen lähdettiin toteuttamaan alkukartoitus Paimion kaukolämpöjärjestelmään. Siinä selvitettiin nykyiset toimintamallit sekä laitteiden ja järjestelmien suorituskyky ja pullonkaulat. Hankkeen päätarkoitus oli arvioida kustannussäästöpotentiaali, joka pystyttäisiin saavuttamaan energiantuotannon optimoinnin avulla.

Potentiaalin arvioimiseksi toteutettiin alustava järjestelmämallinnus Paimion energiajärjestelmästä, johon tiedot saatiin kartoittamalla Paimion energiatoiminnan nykytilanne historiadataan pohjautuen. Järjestelmäoptimointi ja vaikutukset toimintaan arvioitiin Ensensen toteuttaman järjestelmäoptimoinnin avulla. Tuloksena saatiin, että verkoston menolämpötilan alentamisen lisäksi kl-verkkoa pystytään käyttämään hyödyksi akkuna, jolloin esim. aamun tuotantopiikkejä saadaan leikattua pois.

Tekoälyyn pohjautuvan järjestelmän avulla olemme pystyneet säästämään energiaa ja tuottamaan sen energiatehokkaammalla tavalla. Esimerkiksi laskemalla kaukolämpöveden menolämpötilaa, akuttamalla kaukolämpöverkkoa aamujen kulutuspiikkejä varten ja tehostamalla savukaasujen lämmön talteenottoa.

Säästöjä on kertynyt kymmeniä tuhansia euroja vuodessa. Olimme aikanaan pilottikohde eli ensimmäinen energiayhtiö, joka otti Ensensen optimointipalvelun käyttöön.

Pekka Vihervuori

Toimitusjohtaja, Paimion Lämpökeskus Oy

Projektista ylläpitoon ja toiminnan kehittämiseen

Projektissa toteutettiin dataintegraatiot ja -yhteydet, jolloin tuotanto- ja asiakasdataa alettiin varastoimaan eri aikaresoluutioilla tarpeiden mukaan. Alkukartoituksessa toteutettu alustava optimointimalli tuotannollistettiin niin, että se pystyy hyödyntämään toteutettuja dataintegraatioita ja tiedonsiirtoa lähes reaaliajassa. Sovellusten tuottama data visualisoitiin toteuttamalla yhteinen raportointiympäristö mm. optimoidun tuotantosuunnitelman näyttämiseksi.

Palvelun ylläpidon aikana toimintaa on kehitetty yhteistyössä: on kehitetty pumppauskonsepteja ja tuotannon ajomalleja, paranneltu mittauspuolta sekä mietitty asiakkaiden roolia älykkäässä säädössä pitkällä aikavälillä. Kehityshankkeissa kaikki osapuolet ovat pystyneet avoimesti toimimaan keskenään ja dataa on jaettu tarvittaessa yhteistyössä.

Laajennus Riihikosken kaukolämpöverkkoon

Paimion projektin jälkeen Pöytyän Lämpökeskus otettiin mukaan Ensensen palvelun piiriin. Säästöpotentiaaliarvion pohjalta alun perin tiedettiin, että kustannussäästöjä ei ollut saavutettavissa samalla tavalla kuin Paimiossa. Hankkeessa päätettiin kuitenkin yhteistuumin edetä, koska kuitenkin raportoinninkin tiedettiin jo yksinään olevan erittäin hyödyllinen toiminnan läpinäkyvyydessä ja kehittämisessä Paimion kokemusten pohjalta. Toki säästötkin vaikuttivat hankkeen toteutumiseen verkon menolämpötilan alentumisen kautta.

 

Jari Kymäläinen

Liiketoimintajohtaja

Joel Turunen

Teknologiavastaava