Blogi

Alkukartoitus määrittää kustannus-säästöpotentiaalin

Ensensen toteuttamaa energiajärjestelmän optimointiprojektia edeltää usein alkukartoitus, jossa Ensense käy läpi asiakkaan energiajärjestelmän sekä selvittää edellytykset ja vaatimukset varsinaiselle optimointiprojektille. Joskus alkukartoitus tehdään nykytilan selvityksenä suoraan osana optimointiprojektia, mutta tässä kirjoituksessa keskitytään alkukartoitukseen omana kokonaisuutenaan.

Itsenäisenä toteutuksena, eräänlaisena esiselvityksenä, alkukartoitus on oiva tapa varmistaa asiakkaan energiajärjestelmän edellytykset optimoinnille ja haarukoida tarkemmin optimoinnilla saavutettavissa olevia säästöjä: alkukartoituksen tärkein tavoite on vakuuttaa molemmat osapuolet optimointiprojektin potentiaalista.

Miten alkukartoitus etenee tyypillisesti?

Alkukartoituksessa asiakas toimittaa Ensenselle tyypillisesti n. 12-24 kk ajalta energiajärjestelmänsä historiadataa. Ensense analysoi datan avulla järjestelmän nykytilanteen ja tunnistaa suurimmat potentiaaliset säästökohteet, joita sitten lähdetään optimointiprojektilla tavoittelemaan. Lisäksi, jos asiakkaalla on riittävän eheää kaukolämpöasiakasdataa tuntiresoluutiolla, voidaan tehdä kaukolämpöasiakaskohtaista tarkastelua ja tunnistaa esimerkiksi huonon jäähtyvyyden tai liian alhaisen tulolämpötilan kohteita. Ensense mallintaa asiakkaan energiajärjestelmän, simuloi sen toimintaa valitulla tarkastelujaksolla sekä näyttää tekniset rajoitteet huomioiden, miten tarkastelujakson energia olisi ollut kustannustehokkainta tuottaa. Lopputulemana on asiakkaalle luovutettava loppuraportti.

Mitä asiakas saa alkukartoituksesta?

Alkukartoitus on matalan kynnyksen ja maltillisen kustannuksen analyysi asiakkaan energiajärjestelmästä. Samalla asiakas pääsee tutustumaan Ensensen kanssa työskentelyyn ja näin luodaan pohjaa hyvälle yhteistyölle aikanaan optimointiprojektissa. Asiakkaan kanssa yhteistyössä selvitetään mahdolliset muutostarpeet esim. IT- ja automaatioinfrastruktuurissa, energiajärjestelmän erityispiirteet ja muut optimointiprojektissa huomioitavat asiat. Tuloksena asiakas saa paremman käsityksen optimointiprojektin toteutuksesta, kustannuksista ja tarkennetun euromääräisen arvion optimointiprojektin potentiaalisesta vuosittaisesta kustannussäästöstä.

Mitä Ensense saa alkukartoituksesta?

Ensenselle alkukartoitus on tapa varmistaa, että lähtöoletukset ja -arviot asiakkaan energiajärjestelmästä ovat oikean suuntaisia. On helpompaa muokata tai lisätä uusia asioita osaksi analyysia, kun ne huomataan jo alkukartoitusvaiheessa. Alkukartoituksella löydetään lisäksi mahdolliset muutostarpeet asiakkaan automaatio- tai IT-järjestelmissä. Analysoimalla asiakkaan energiajärjestelmää etukäteen, Ensense pystyy palvelemaan asiakasta paremmin optimointiprojektin alkaessa.  

Alkukartoitus ei ole kuitenkaan välttämätön. Ensense voi aivan hyvin toteuttaa energiajärjestelmän optimointiprojektin ilman alkukartoitustakin. Joskus asiakkaan kanssa saavutetaan riittävä valmius siirtyä suoraan optimointiprojektiin myös ilman alkukartoitusta, kevyemmän data-analyysin pohjalta. Tällöin optimointiprojektin hyödyt nähdään molemmin puolin riittävinä myös ilman alkukartoitusta. Usein alkukartoitus kuitenkin lisää molempien osapuolten valmiuksia siirtyä optimointiprojektiin, vähän kuten alkuverryttely valmistelee urheilijaa kilpailusuoritukseen. Ja kuten alkuverryttely tähtää itse kilpailuun, alkukartoitus tähtää aina energiajärjestelmän varsinaisen optimointiprojektin aloittamiseen ja sujuvaan läpivientiin. 

Blogin kirjoittaja Jesse Kivilä vastaa Ensensellä projektiliiketoiminnan kehittämisestä päivittäisen tekemisen ja projektityöskentelyn ohella.

Jesse Kivilä

Projektipäällikkö

Päivittäisen tekemisen ja projektityöskentelyn ohella vastaan Ensensellä projektiliiketoiminnan kehittämisestä.  Sosiaalisena ihmisenä pidän Ensensellä ryhmätyöskentelystä ja asiakasprojekteista, joissa vuorovaikutus on vahvasti aina mukana. Vapaa-aikani kuluu liikunnan, luonnossa liikkumisen sekä lauta- ja tietokonepelien parissa.

Työntekijätarina